Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (23-8-2019)


Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας πραγματοποίησε την τελευταία συνεδρίαση με την παρούσα σύνθεσή του την Παρασκευή 23-8-2019, ώρα 14:00.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ» με αναθεώρηση. [Εισηγητής :ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο : Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ με αναθεώρηση». [Εισηγητής :ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 3ο : Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την υπογραφή της 1ης Σ.Σ. έργου : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ (Μεταφορά, Επεξεργασία και Διάθεση Λυμάτων)». [Εισηγητής :ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 4ο : Αποδοχή ένταξης πράξης του Δήμου Αμφιλοχίας στο πρόγραμμα: «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017», τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 και αναμόρφωση τρέχοντος προϋπολογισμού. [Εισηγητής :ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 5ο : Απλή διατύπωση γνώμης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ (Μεταφορά, Επεξεργασία και Διάθεση Λυμάτων)». [Εισηγητής :ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος)].


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Βασίλειος Γάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι