Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (18-9-2019)

Βίντεο: emaistros.gr

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας, συνεδρίασε την Τετάρτη 18-9-2019, ώρα 18:00.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : «Ορισμός εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΝΔΟΣ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Λιάπης ( Γενικός Γραμματέας Δήμου ) ].

ΘΕΜΑ 2ο : «Ορισμός εκπροσώπου στην ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Λιάπης ( Γενικός Γραμματέας Δήμου ) ].

ΘΕΜΑ 3ο : «Ορισμός αντιπροσώπων στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Λιάπης ( Γενικός Γραμματέας Δήμου ) ].

ΘΕΜΑ 4ο : «Ορισμός του Ειδικού Ταμία Δήμου Αμφιλοχίας για την διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Λιάπης ( Γενικός Γραμματέας Δήμου ) ].

ΘΕΜΑ 5ο : «΄Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου : « Αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων υδροδότησης Δήμου Αμφιλοχίας από έντονα καιρικά φαινόμενα».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 6ο : «Παράταση προθεσμίας εργασιών για το έργο « Αντιπλημμυρική προστασία οικισμών Δήμου, ΔΕ Ινάχου & Μενιδίου ( Αποχέτευση ομβρίων Περδικακίου ) με αναθεώρηση».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 7ο : «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων , των οποίων η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 5.869,41 € σύμφωνα με τις διατάξεις της παργ.2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 229/99 κατόπιν κληρώσεως ( άρθρο26 Ν.4024/2011)».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 8ο : «Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ».
[ Εισηγητής : ο κ. Δήμαρχος ].

ΘΕΜΑ 9ο : «Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. ΚΕ.ΔΑ».
[ Εισηγητής : ο κ. Δήμαρχος ].

ΘΕΜΑ 10ο : «Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου».
[ Εισηγητής : ο κ. Δήμαρχος ].

ΘΕΜΑ 11ο : «Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. Α/Θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής : ο κ. Δήμαρχος ].

ΘΕΜΑ 12ο : «Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. Β/Θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής : ο κ. Δήμαρχος ].

ΘΕΜΑ 13ο : «Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Παιδείας».
[ Εισηγητής : ο κ. Δήμαρχος ].

ΘΕΜΑ 14ο : «Διοργάνωση Εμπροπανήγυρης Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2019 και προκήρυξη χορήγησης αδειών για συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη».
[ Εισηγήτρια : η κ. Σοφία Ανδρίκουλα ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 15ο : «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος ) ].


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Γεώργιος Σωκ. Ροϊδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι