Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (30-10-2019)

Βίντεο: e-maistros.gr

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε την Τετάρτη 30-10-2019, ώρα 18:00.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο : «Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Αμφιλοχίας στην Περιφερειακή ΄Ενωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτ. Ελλάδας». [Εισηγητής : ο κ. Δήμαρχος].

ΘΕΜΑ 2ο : «Τροποποίηση της αριθμ. 50/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου». [Εισηγητής: ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Εντεταλμένος Σύμβουλος].

ΘΕΜΑ 3ο : «Λήψη απόφασης επί δήλωσης πρόθεσης δωρεάς μελέτης από το « ΣΙΓΜΑ –Γραφείο Τεχνικών Περιβαλλοντικών και Υποστηρικτικών Μελετών Ανώνυμη Εταιρεία». [ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Εντεταλμένος Σύμβουλος ].

ΘΕΜΑ 4ο : «Αποδοχή δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης με τίτλο : «Προκαταρτική μελέτη ύδρευσης οικισμών Δήμου Αμφιλοχίας από νερά του ποταμού Αχελώου » δωρεοπαρόχων Γραφείων Μελετών « ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Λ.Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.» και « ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΤΕΜ». [ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Εντεταλμένος Σύμβουλος ].

ΘΕΜΑ 5ο : «Λήψη απόφασης για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης της λειτουργίας Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ Δήμου Αμφιλοχίας». [ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 6ο : «Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για να μετέχει στη σύνθεση των επιτροπών του Δασαρχείου για τα έτη 2019-2020 άνευ αμοιβής». [ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 7ο : «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης». [ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 8ο : «Ανάκληση εν μέρει της αριθμ. 109/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 9ο : «Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων». [ Εισηγήτρια : η κ. Σοφία Ανδρίκουλα ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 10ο : «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Γεώργιος Σωκ. Ροϊδης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι