Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (7-10-2019)

Βίντεο: e-maistros.gr 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε τη Δευτέρα 7-10-2019, ώρα 18:00.


Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : « Λήψη απόφασης για συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής για το έργο «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 άρθρα 170 και Ν 4257/2014 άρθρο 61 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Εντεταλμένος Σύμβουλος ].

ΘΕΜΑ 2ο : « Λήψη απόφασης για συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής για το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμών ΔΕ Αμφιλοχίας Δ. Αμφιλοχίας (Αποχέτευση ομβρίων επί δημοτικής οδού Σαρδηνίων» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 άρθρα 170 και Ν 4257/2014 άρθρο 61 ». 
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Εντεταλμένος Σύμβουλος ].

ΘΕΜΑ 3ο : « Αποδοχή της πράξης ένταξης με τίτλο «Βελτίωση Ύδρευσης Μενιδίου (19.2.4.1)» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011386254 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, αποδοχή προϋπολογισμού πράξης και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος , την υλοποίηση του Προγράμματος και λήψη απόφασης εκτέλεσης έργου ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Εντεταλμένος Σύμβουλος ].

ΘΕΜΑ 4ο : « Αποδοχή επιλεξιμότητας της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα : «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών , παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Προσαρμογή των λειτουργούντων παιδικών σταθμών: 1ου Αμφιλοχίας, Εμπεσού, Λουτρού και Στάνου στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017», τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, την υλοποίηση του Προγράμματος, αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 και λήψη απόφασης εκτέλεσης έργου . ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Εντεταλμένος Σύμβουλος ].

ΘΕΜΑ 5ο : « Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμών Δήμου ΔΕ Ινάχου & Μενιδίου (Αποχέτευση ομβρίων Περδικακίου)»
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Εντεταλμένος Σύμβουλος ].

ΘΕΜΑ 6ο : «Εκλογή αντιπροσώπου στον ΣΔΙΠΕ ( Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδας ) για την πενταετία 01/09/2019 – 31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν.3852/2010 και του Ν.4623/2019 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 7ο : « Ορισμός υπεύθυνων διαχείρισης λογαριασμών για τα έργα του Π.Δ.Ε. που κινούνται ηλεκτρονικά μέσω της Τράπεζας της Ελλάδας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 8ο : « Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ».[ Εισηγητής : ο κ. Δήμαρχος ].

ΘΕΜΑ 9ο : « Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Δήμαρχος ].

ΘΕΜΑ 10ο : « Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Δήμαρχος ].

ΘΕΜΑ 11ο : « Κατανομή Γ΄δόσης 2019 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων ».
[ Εισηγήτρια : η κ. Σοφία Ανδρίκουλα ( Αντίδημαρχος) ].

ΘΕΜΑ 12ο : « Οικονομική ενίσχυση σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους ».
[ Εισηγήτρια : η κ. Σοφία Ανδρίκουλα ( Αντίδημαρχος) ].Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Γεώργιος Σωκ. Ροϊδης 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι