Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (25-11-2019)

Βίντεο: e-maistros.gr 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 25-11-2019, ώρα 18:00.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1  : « Αποδοχή όρων ένταξης έργων « ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ » και « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»  σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου ».
[ Εισηγητής :  ο κ. Νικόλαος Νίκας  ( Αντιδήμαρχος )  ].

ΘΕΜΑ 2: «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αμφιλοχίας στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες ».
[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 3: « Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας  & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. Έτος 2020-2021 ».
[ Εισηγήτρια : η κ. Ελένη Δράκου ( Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  ].

ΘΕΜΑ 4 :   « Καθορισμός τελών ύδρευσης & αποχέτευσης έτους 2020 Δήμου Αμφιλοχίας (Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ,ΙΝΑΧΟΥ & ΜΕΝΙΔΙΟΥ)».
[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 5: « Καθορισμός  τελών καθαριότητας & φωτισμού  έτους 2020  Δήμου Αμφιλοχίας ( Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ,ΙΝΑΧΟΥ & ΜΕΝΙΔΙΟΥ)».
[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 6: « Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών καταστημάτων  έτους  2020  Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 7: « Καθορισμός συντελεστή  Τέλους Ακίνητης Περιουσίας  ( ΤΑΠ)  έτους 2020  Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 8: « Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων  έτους  2020  Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 9: « Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων των οποίων η χρήση επιτρέπεται , καθώς και των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων  έτους  2020  Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 10: « Καθορισμός τελών καθαριότητας  Λαϊκών   Αγορών  έτους  2020  Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 11: « Καθορισμός Τέλους Κυριακάτικης Αγοράς  έτους  2020  Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 12: « Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου
Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 13: « Ορισμός εκπροσώπων στην σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 3 , παργ. 2 του Ν.2734/1999 ».
[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 14:  : « Οικονομική ενίσχυση σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους ».
[ Εισηγήτρια : η κ. Σοφία Ανδρίκουλα  ( Αντίδημαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 15:  : « Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων ».
[ Εισηγήτρια : η κ. Σοφία Ανδρίκουλα  ( Αντιδήμαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 16« Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ».
[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 17: « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

                  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                         Γεώργιος  Σωκ. Ροϊδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι