Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (27-12-2019)

Βίντεο: e-maistros.gr 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε την Παρασκευή 27-12-2019, ώρα 15:00.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:Συνεδρίαση Α, Παρασκευή 27-12-2019, ώρα 15:00.

ΘΕΜΑ 1ο: «΄Εγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμός (αποτελέσματα χρήσεως , Γενική Εκμετάλλευση) χρήσεως 2018 και έκθεση της Ο.Ε. προς το Δ.Σ.».
[ Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος ] .

ΘΕΜΑ 2ο: « ΄Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος ] .
Συνεδρίαση Β, Παρασκευή 27-12-2019, ώρα 16:00.

ΘΕΜΑ 1ο : « Αποδοχή όρων σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) για τα ενταγμένα έργα στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα « Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου » έτους 2019 ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 2ο : « Διαγραφές εγγραφών βεβαιωτικών καταλόγων ».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος) ].
Συνεδρίαση Γ, Παρασκευή 27-12-2019, ώρα 17:00.

ΘΕΜΑ 1ο : « Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2020 ».

ΘΕΜΑ 2ο : « Ψήφιση του Πίνακα Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2020 ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι