Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (12-5-2020)

Την Τρίτη, 12 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Τεύχος Α’ αριθμ.55/11.3.2020 άρθρο 10… "κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου 184 του Ν.4635/2019") για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Αμφιλοχίας» [Εισηγητής: ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος)].


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος Σωκ. Ροϊδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι