Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (26-5-2020)

Στις 26 Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ( Τεύχος Α’ αριθμ.55/11.3.2020 άρθρο 10 …. « κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 ») για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :

ΘΕΜΑ : «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής Δημοτικών έργων». [Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας (Αντιδήμαρχος)].

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος Σωκ. Ροϊδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι