Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (29-7-2020)

Βίντεο: emaistros.gr 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε (κεκλεισμένων των θυρών) στις 29 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για την μεταφορά έργων από το Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" .
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 2ο : Σύσταση Ομάδας Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αμφιλοχίας.
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο : Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών "ΙΟΛΑΟΣ".
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 4ο: Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και ΄Αμεσης /Βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών με την κωδική ονομασία "ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ".
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός μελών για τη Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών-Ορειβατικών δραστηριοτήτων ( Σ.Ε.Π.Ο.Δ.).
[ Εισηγήτρια : η κ. Σοφία Ανδρίκουλα ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός εκπροσώπου στην 34η Ετήσια τακτική Συνέλευση 2020 των μετόχων της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ.
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση των πινάκων Α1 μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2021-2024.
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Λιάπης ( Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 8ο : Διαγραφή (παραγραμμένων) απαιτήσεων τρίτων κατά του Δήμου.
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 9ο : Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι.Ν. ΑγίουΘεοδώρου Αμπελακίου.
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 10ο : Παραχώρηση αίθουσας του Κοινοτικού Καταστήματος Πατιοπούλου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατιοπούλου "ΤΟ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ".
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 11ο : Χρήση του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Κομποθέκλας από το Τοπικό Συμβούλιο Κεχρινιάς.
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 12ο : Εκμίσθωση ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 2 § α΄του Ν.4555/2018.
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 13ο : Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2020 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμφιλοχίας.
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι