Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (30-11-2020)


Βίντεο: e-maistros.gr 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη, στις  30 Νοεμβρίου 2020,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4899 / 6.11.2020 ( ΦΕΚ τεύχος Β΄/6-11-2020) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : « Λήψη απόφασης για την μετατροπή της εταιρείας « ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ » (δ.τ. «ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ») σε «Αναπτυξιακό Οργανισμό». [ Εισηγητής : ο κ. Λεωνίδας Κατσαντάς ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 2ο : «Έγκριση Συστατικής Πράξης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Π.Ε. Αιτλ/νιας». [ Εισηγητής : ο κ. Λεωνίδας Κατσαντάς (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο : «Μεταβολές σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2021-2022». [ Εισηγήτρια : η κ. Ελένη Δράκου (Πρόεδρος Δ.Ε.Π.) ].

ΘΕΜΑ 4ο : «Λήψη απόφασης για απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη και παροχή διευκολύνσεων σε επιχειρήσεις του Δήμου Αμφιλοχίας για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19». [ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 5ο : «Παροχή γνώμης επί αντικειμενικών αξιών στο Δήμο Αμφιλοχίας». 
( Θέμα προερχόμενο εξ αναβολής ). [ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος ].

ΘΕΜΑ 6ο : «Συγκρότηση σε Σώμα Εκτελεστικής Επιτροπής ως Πειθαρχικό ΄Οργανο του Δήμου Αμφιλοχίας». [ Εισηγητής : ο κ. Δήμαρχος ].

ΘΕΜΑ 7ο: «Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και ΄Αμεσης /Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» [ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 8ο :«Εισηγητική έκθεση 3ου τριμήνου του έτους 2020 της Οικονομικής Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού». [ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 9ο : «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2020 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμφιλοχίας». 
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος) ].

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος Σωκ. Ροϊδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι