2 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (28-12-2020)

Βίντεο: e-maistros.gr 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα, 28-12-2020ώρα 18.00.

Θέματα  Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ 1:  «Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και  Αμφισβητήσεων Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2: «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών ,μίσθωσης εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 3: «Παράταση μίσθωσης κτιρίων». [Εισηγητής: ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 4: «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2020 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].


Βίντεο: e-maistros.gr 

Ακολούθησε 2η συνεδρίαση στις 18:30 για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1: « Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2021». [Εισηγητής: ο κ.  Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2: «Ψήφιση του Πίνακα Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2021». [Εισηγητής: ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι