Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (29-1-2021)

Βίντεο: e-maistros.gr

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 29-1-2021 και ώρα 19:00.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση τακτικού μέλους της επιτροπής για την επιλογή ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή». [Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για την μίσθωση δύο (2) υδρευτικών ιδιωτικών γεωτρήσεων». [Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την ανάθεση καθαριότητας σε τρίτους». [Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής Λιμεναρχείου Πρέβεζας που αφορά την εξέταση αιτημάτων». [Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Εισήγηση για σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και συντήρησης χώρων πρασίνου». [Εισηγητής : ο κ. Λεωνίδας Κατσαντάς (Αντιδήμαρχος)].

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος Σωκ. Ροϊδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι