Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (31-3-2021)

Βίντεο: e-maistros.gr 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη στις 31 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00. 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: «Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Δημοτικής Φιλαρμονικής του Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγήτρια: Ζωή Ντρούτση (Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Ψήφιση Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ». [Εισηγητής: Κων/νος Διγώνης (Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.].

ΘΕΜΑ 3ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων». [Εισηγήτρια: Σοφία Ανδρίκουλα (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Σύσταση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων και ορισμός μελών αυτής, σύμφωνα με την παργ.1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2021». [Εισηγητής: Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Εισηγητική έκθεση 4ου τριμήνου του έτους 2020 της Οικονομικής Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού». [Εισηγητής: Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 6ο: «Αναμόρφωση των Οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021 (Ο.Π.Δ. –Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων)». [Εισηγητής: Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 7ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 8ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Νικόλαος Νίκας (Αντιδήμαρχος)].


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος Σωκ. Ροϊδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι