Αναβάθμιση του Ημικόμβου Κομποτίου

H Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου (υποκατηγορία Α1, ομάδα 1η, α/α1):
«Αναβάθμιση του Ημικόμβου Κομποτίου της Ιόνιας Οδού και την Τροποποίηση της υπ. αρ. 141564/25.07.2005 ΑΕΠΟ: “Ιόνια Οδός: Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Αγρινίου (Κουβαράς)–Νότιο Άκρο Παράκαμψης Άρτας (Κομπότι) και Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Άρτας (Φιλιππιάδα) – Ιωάννινα (Ελεούσα)” (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)», στα όρια του Δ. Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ΓΓΥ/ΓΔΣΥ/ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ.
Η κατασκευή εξόδου από Ιωάννινα προς Μενίδι θεωρείται σημαντική για την οικονομία της περιοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι