Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (26-4-2021)

Βίντεο: e-maisros.gr 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας πραγματοποίησε 2 συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη στις 26 Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα, στις 14:00 και στις 15:00.

Θέματα ημερήσιας Διάταξης, 14:00

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης στην θέση "ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑ" υφιστάμενης τυροκομικής εγκατάστασης (Γ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.)». [Εισηγητής: ο κ. Νικόλαος Νίκας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση χορήγησης άδειας τοποθέτησης απαγορευτικής πινακίδας στάθμευσης (Αίτημα κ. Δ.Δημοβασίλη)». [Εισηγητής: ο κ. Νικόλαος Νίκας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση χορήγησης άδειας τοποθέτησης απαγορευτικής πινακίδας στάθμευσης (Αίτημα κ. Δ.Σπυριδάκη)». [Εισηγητής: ο κ. Νικόλαος Νίκας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Αμφιλοχίας στα Ο.Τ. 106 και των ανώνυμων παραλιακών Ο.Τ. Δυτικά του Ο.Τ. 106 και Βορείως του Ο.Τ. 111 από Αμιγή κατοικία σε Γενική κατοικία».(Αίτηση κ.κ. Χ. Τρομπούκη και Η. Καραγιάννη )». [Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,9404 MW Πλατός 1 στη θέση Πλατός Δ.Ε. Αμφιλοχίας, Δήμου Αμφιλοχίας, ΠΕ Αιτ/νίας, της εταιρεία ΑΒΟ WIND ΗΕLLAS A.E.» (ΠΕΤ 2102479223)». [Εισηγητής: ο κ. Νικόλαος Νίκας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση των πινάκων Α1 Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025». [Εισηγητής: ο κ. Γεώργιος Λιάπης (Γενικός Γραμματέας Δήμου)].

ΘΕΜΑ 7ο: «Επικαιροποίηση της αριθμ. 104/2019 Α.Δ.Σ.: «Απ’ ευθείας αγορά ακινήτου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου». [Εισηγητής: ο κ. Γεώργιος Λιάπης (Γενικός Γραμματέας Δήμου)].

ΘΕΜΑ 8ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 9ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: ο κ. Νικόλαος Νίκας (Αντιδήμαρχος)].

Θέματα ημερήσιας Διάταξης, 15:00

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2019 (Ισολογισμός Αποτελέσματα χρήσεως) και έκθεση της Ο.Ε. προς το Δ.Σ.». [Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος].

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Σωκ. Ροϊδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι