Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας (6-10-2021)


Βίντεο: e-maistros.gr 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας πραγματοποίησε 2 συνεδριάσεις την Τετάρτη, 6-10-2021, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ώρα 19:00
« Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2019 (Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσεως και έκθεση της Ο.Ε. προς το Δ.Σ.». [Εισηγητής: Ο κ. Γεώργιος Κατσούλας (Δήμαρχος)].

Ώρα 19:30
ΘΕΜΑ 1ο: «Παράταση μίσθωσης σχολικών κτιρίων». [Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 2ο: «Αντικατάσταση μέλους επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας δημοτικών ενοτήτων Μενιδίου και Ινάχου Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Νικόλαος Νίκας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την τακτοποίηση-μεταφορά χρηματικού ποσού- (φόρου εργολάβων) του έργου: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ -Β΄ ΦΑΣΗ». [Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021». [Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι