Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας (29-11-2021)

 

Βίντεο: e-maistros.gr 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε τη Δευτέρα 29-11-2021, ώρα 18:00, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1: «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας» [Εισηγητής: Ο κ. Γεώργιος Λιάπης (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 2: «Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων για το έτος 2022 Δήμου Αμφιλοχίας» [Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 3: «Καθορισμός του ύψους των τελών και δικαιωμάτων των Δημοτικών Κοιμητηρίων στο Δήμο Αμφιλοχίας για το έτος 2022» [Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 4: «Καθορισμός του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Δήμου Αμφιλοχίας για το έτος 2022» [Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 5: «Καθορισμός του ύψους των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αμφιλοχίας για το οικονομικό έτος 2022» [Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 6: «Έγκριση κατασκευής εισόδου-εξόδου οχημάτων για την εγκατάσταση (εμπορική αποθήκη) φερόμενης εκμετάλλευσης «Τανταρούδας Κ. Νικόλαος και Καράμπαλης Ε. Γεώργιος στο θέση ΤΚ Αμπελακίου Δήμου Αμφιλοχίας» [Εισηγητής: Ο κ. Νικόλαος Νίκας (Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 7: «Καθορισμός τελών Κυριακάτικης Αγοράς Μενιδίου για το οικονομικό έτος 2022» [Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 8: «Καθορισμός τέλους Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) Δήμου Αμφιλοχίας για το οικονομικό έτος 2022». [Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 9: «Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού Δήμου Ανφιλοχίας για το έτος 2022» [Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 10: «Καθορισμός τελών ύδρευσης & αποχέτευσης έτους 2022 Δήμου Αμφιλοχίας» [Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 11: «Έγκριση σχεδίου Εκτελεστικής Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας από το Δημοτικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άμεσης / βραχείας διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» [Εισηγητής: Ο κ. Νικόλαος Νίκας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 12: «Έκθεση 2ου τριμήνου του έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού» [Εισηγητής : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 13: «Έκθεση 3ου τριμήνου του έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού» [Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 14: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: « Υδροηλεκτρικό έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας στον ποταμό Αχελώο Περιφερειακής ενότητας Τρικάλων της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. ( ΠΕΤ 2104521717) »( Λήψη απόφασης). [Εισηγητής: Ο κ. Νικόλαος Νίκας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 15: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: « Υδροηλεκτρικό έργο (ΥΗΕ) Αυλακίου ισχύος 83,60MW επί του π. Αχελώου, στις ΔΕ. Αχελώου, του Δ. Αργιθέας της ΠΕ Καρδίτας και ΔΕ Τετραφυλλίας του Γ. Καραϊσκάκη της ΠΕ Άρτας της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ( ΠΕΤ 2103495814) »( Λήψη απόφασης). [Εισηγητής : Ο κ. Νικόλαος Νίκας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 16ο : «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου « Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 74,947 MW και συνοδά έργα διασύνδεσης στις θέσεις ΠΛΑΤΟΣ Ι , ΠΛΑΤΟΣ ΙΙ, ΠΛΑΤΟΣ ΙV, , ΠΛΑΤΟΣ V , ΠΛΑΤΟΣ VΙI Δ.Ε Αμφιλοχιας Δ Αμφιλοχίας και Δ.Ε. Μεδεώνος, Δ. Ακτίου – Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτωλ/νίας ( ΠΕΤ 21068553221)» ( Λήψη απόφασης).
[Εισηγητής: Ο κ. Νικόλαος Νίκας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 17: «Εκ νέου λήψη απόφασης για τον Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμφιλοχίας (Αριθμ. Απόφ. 52/03-09-2021)» [Εισηγητής: Ο κ. Διγώνης Κωνσταντίνος (Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Αμφιλοχίας)].

ΘΕΜΑ 18: «Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας» [Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 19:«Γνωμοδότηση για Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμου Αμφιλοχίας σχ. έτους 2022-2023» [Εισηγήτρια: Η κ. Ελένη Δράκου].

ΘΕΜΑ 20:«Καθορισµός αµοιβής δικηγόρου για κατάθεση αίτησης αναστολής, παράσταση και κατάθεση έφεσης ενώπιων του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ’ αριθμ. ΑΠ 49683 ΕΞ 2021 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης της Προέδρου της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης στο Δήμο Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 21: «Αναμόρφωση ισχύοντος Προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας» [Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος Σωκ. Ροΐδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι