Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (16-5-2022)

Με ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα πραγματοποιηθεί Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, ώρα 09:00, σύμφωνα με τον αριθμ. ΦΕΚ 2137/Β/30-4-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2022». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμφιλοχίας στην συνδιοργάνωση του 4ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αιτ/νίας στη Τριχωνίδα «Κτήμα Πιθάρι». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χριστόφορος Κουσιορής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι