2 συνεδριάσεις Δημ. Συμβ. Αμφιλοχίας

Βίντεο: e-maistros.gr 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας πραγματοποίησε 2 συνεδριάσεις την Τρίτη 20-12-2022

Ώρα 15:00


ΘΕΜΑ: «Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2021 (Ισολογισμού- αποτελέσματα χρήσεως». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].


Ώρα 15:30

ΘΕΜΑ 1ο: «Προσχώρηση του Δήμου στους όρους του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της Κοινωνικής Σύμπραξης για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ». [Εισηγητής: Ο κ. Ριζογιάννης Κωνσταντίνος ( Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Προϊόντων ΤΕΒΑ». [Εισηγητής: Ο κ. Ριζογιάννης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 3ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι