Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (6-2-2023)

Βίντεο: karvasaras.gr (Α μέρος, Β μέρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε τη Δευτέρα 6 Φεβρ 2023, ώρα 18:00. 
Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Εκμίσθωση δημοτικών Ακινήτων έπειτα από άγονη δημοπρασία σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 196 του Ν.4555/2018». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Παροχή Συμπληρωματικής γνωμοδότησης για Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχ. έτους 2023-2024». [Εισηγήτρια : Η κ. Δράκου Ελένη (Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας )].

ΘΕΜΑ 3ο: «Ψήφιση για την Αντικατάσταση Μέλους Δ.Σ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Διγώνης Κωνσταντίνος (Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Δ. Αμφιλοχίας)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Υποβολή γνώμης του δημοτικού συμβουλίου επί των τιμών ζωνών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων του Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, για το οικονομικό έτος 2023». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 6ο: «Σύσταση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων και ορισμός μελών αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Π.∆. 270/81, για το οικονομικό έτος 2023». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 7ο: «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων, του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81, για το οικονομικό έτος 2023». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 8ο: «Διαγραφή οφειλών τελών και δικαιωμάτων ». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 9ο: «Καθορισμός αριθμού αδειών έγκρισης συμμετοχής στην Κυριακάτικη Αγορά Δ.Ε Μενιδίου». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 10ο: «Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών – εργασιών για το έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4782/21 και ισχύει». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 11ο: «Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Προϊόντων ΤΕΒΑ». [Εισηγήτρια: Η κ. Χαρδαλιά Λαμπρινή (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 12ο: «Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου». [Εισηγητής: Ο κ. Κουσιορής Χριστόφορος (Πρόεδρος)].

ΘΕΜΑ 13ο: «Σύσταση πάγιας προκαταβολής για διόδια». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 14ο: «Σύσταση πάγιας προκαταβολής για μικρό δαπάνες». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 15ο: «Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4071/2012.». [Εισηγητής: Ο κ. Μπεχλιούλης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 16ο: «Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού 2024-2027 Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 17ο: «Κατανομή Α ́ δόσης έτους 2023 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Δήμο Αμφιλοχίας ποσό 90.270,00€)». [Εισηγητής: : Η κ. Δράκου Ελένη (Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας )].

ΘΕΜΑ 18ο: «Μίσθωση τριών (3) υδρευτικών ιδιωτικών γεωτρήσεων». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χριστόφορος Κουσιορής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι