Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (5-4-2023)

Βίντεο: e-maistros.gr 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας, συνεδρίασε την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023, ώρα 19:00. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Διαγραφές οφειλών»

ΘΕΜΑ 2ο: «1η Παράταση εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ»

ΘΕΜΑ 3ο: «1η Παράταση εργασιών του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΤ 150, ΟΤ 152 & ΟΤ 158 ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ)»

ΘΕΜΑ 4ο: «1η Παράταση εργασιών του έργου: «Βελτίωση ύδρευσης Μενιδίου»

ΘΕΜΑ 5ο: «Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση 1ου νηπιαγωγείου του Δήμου Αμφιλοχίας»

ΘΕΜΑ 6ο: «Καθορισμό Παραλιακών Χώρων σύμφωνα με την ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023 ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 7ο: «Μισθώματα Παραλιακών Χώρων με απ’ ευθείας ανάθεση»

ΘΕΜΑ 8ο: «Συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στην Τριχωνίδα Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ»

ΘΕΜΑ 9ο: «Ψήφιση για την έγκριση Ισολογισμού έτους 2021 και Οικονομικού Απολογισμού 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμφιλοχίας»

ΘΕΜΑ 10ο: «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 (ΜΠΔΣ) 2024-2027»

ΘΕΜΑ 11ο: «Αναμόρφωση των Οικονομικών στόχων του Oλοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2023 (Ο.Π.Δ.- Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων)»

ΘΕΜΑ 12ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2023»

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 12473/ 16-9-2021 «Προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Αμφιλοχίας για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης ενδεικτική καθαρή αξία # 36.434,40 € # πλέον ΦΠΑ 13 % και συνολική ενδεικτική αξία # 41.170,87€ #».


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χριστόφορος Κουσιορής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι