Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (24-5-2023)

Βίντεο: e-maistros.gr 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε την Τετάρτη 24-5-2023, ώρα 17:30. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου». [Εισηγητής: Ο κ. Κουσιορής Χριστόφορος (Πρόεδρος Δ.Σ.)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της Παιδικής κατασκήνωσης Μπούκας κατ΄ άρθρο 206 του ν. 3584/2007, ως ισχύει». [Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας Δήμου)].

ΘΕΜΑ 3ο: «Διαγραφή τέλους Κυριακάτικης Αγοράς [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].


ΘΕΜΑ 4ο: «Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στο Δήμο Αμφιλοχίας με ΑΦΜ (998786086) κατά την περίοδο 2023-2024». [Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας Δήμου)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Εισηγητική έκθεση 1ου τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Απολογισμού του έτους 2020 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου». [Εισηγητής: Ο κ. Διγώνης Κωνσταντίνος (Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου)].

ΘΕΜΑ 7ο: «Κατανομή Β΄ δόσης έτους 2023 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Δήμο Αμφιλοχίας ποσό 60.180,00€)». [Εισηγήτριας: Η κ. Δράκου Ελένη (Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)].

ΘΕΜΑ 8ο: «Πρόσληψη τριών (3) ατόμων με δίμηνη σύμβαση για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας στη Δημοτική Ενότητα Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Μπεχλιούλης Νικόλαος (Δήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση τοποθέτησης απαγορευτικής πινακίδας Ρ-39 έμπροσθεν στην οδό Πανέτα για επαγγελματικά οχήματα». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 10ο: «Παράταση για το υποέργο με τίτλο: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ», Σχετικό: Η υπ’ αριθ. πρωτ.: 7531/03-06-2022 Σύμβαση (22SYMV010714172 2022-06-08)». [Εισηγητής: Ο κ. Μπεχλιούλης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 11ο: «2η Παράταση εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 12ο: «2η Παράταση εργασιών του έργου : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΤ 150, ΟΤ 152 & ΟΤ 158 ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ)». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 13ο: «Αιτιολογική Έκθεση 1ου ΑΠΕ του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 14ο: «Αιτιολογική Έκθεση 1ου ΑΠΕ του έργου ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΤ 150, ΟΤ 152 & ΟΤ 158 ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ)». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Αγράφων, του Δήμου Καρπενησίου και του Δήμου Αγρινίου για την υλοποίηση του έργου: «Δράσεις ανάδειξης και ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της λίμνης των Κρεμαστών έτους 2023». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 16ο: «Εισήγηση για δέσμευση κάλυψης με ίδιους πόρους για το Υποέργο 4 «Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου» της Πράξης με τίτλο «ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5037639 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση της αποτίμησης σε χρήμα του γάλακτος ως Μέσο Ατομικής Προστασίας του δικαιούχου προσωπικού του Δήμου Αμφιλοχίας , που δεν χορηγήθηκε εντός των ετών 2020-2022 , σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4735/2020 (Α’ 197)». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, για την εκτέλεση του ενταγμένου έργου «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Αμφιλοχίας» στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 19ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2023». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χριστόφορος Κουσιορής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι