Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (29-6-2023)

Βίντεο: e-maistros.gr 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας, συνεδρίασε στις 29 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Λειτουργία παιδικής εξοχής Μπούκας και καθορισμός ποσού συμμετοχής των κατασκηνωτών για το έτος 2023». [Εισηγήτρια: Η κ. Χαρδαλιά Λαμπρινή (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Αιτιολογική Έκθεση 1ου ΑΠΕ του έργου ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΤ 150, ΟΤ 152 & ΟΤ 158 ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ)». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση χορήγησης δύο αδειών άσκησης στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου στην Τ.Κ Μενιδίου» [Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Διαγραφή τέλους Λαϊκής Αγοράς Λουτρού». [Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων για εκδηλώσεις». [Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 6ο: «Παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου που στεγαζόταν παλαιότερα το κοινοτικό γραφείο Σαρδηνίων στο εκκλησιαστικό συμβούλιο Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Σαρδηνίων». [Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ή μη τοποθέτησης απαγορευτικής πινακίδας έμπροσθεν του καταστήματος Μπούση Ιωάννη σε όλο το μήκος, της πρόσοψης του στην Γ. Στράτου στην πόλη της Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση ή μη τοποθέτησης απαγορευτικής πινακίδας έμπροσθεν του γκαραζ που βρίσκεται βορειοδυτικά της οικοδομής του Κ. Σαπλαούρα Δημητρίου στην οδό Βελισσαρίου Σαλμά 2 στην πόλη της Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση ή μη τοποθέτησης απαγορευτικής πινακίδας έμπροσθεν του γκαραζ που βρίσκεται νοτιοανατολικά της οικοδομής του Κ. Σαπλαούρα Παναγιώτη στην οδό Βελισσαρίου Σαλμά 2 στην πόλη της Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 10ο: «Κανονισμός Λειτουργίας Περιοδικών Πεζόδρομων Οικισμού Κρίκελλου ΤΚ Λουτρού ΔΕ Αμφιλοχίας Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 11ο: «Γνωμοδότηση για μελέτη με τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 12ο: «Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στον Σταύρου Κωνσταντίνο». [Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 13ο: «Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για ανέγερση και στέγαση Σχολικών Μονάδων του Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 14ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2023». [Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 15ο: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών] για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου». [Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χριστόφορος Κουσιορής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι