Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (29-1-2024)

Βίντεο: e-maistros.gr 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας, συνεδρίασε τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024.

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών – εργασιών για το έτος 2024 βάσει του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4782/21 και ισχύει» [Εισηγητής: Ο κ. Αλπός Γεώργιος Γενικός Γραμματέας)]. 

ΘΕΜΑ 2ο: «Ορισμός Αιρετών Αντιπροσώπων για το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτ/νίας». [Εισηγητής: Ο κ. Αλπός Γεώργιος Γενικός Γραμματέας)]. 

ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την Ανασύσταση & Επικαιροποίηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας». [Εισηγητής: Ο κ. Κοπίδης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)]. 

ΘΕΜΑ 4ο: «Νομιμοποίηση εκπροσώπων του Δήμου Αμφιλοχίας για τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών». [Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)]. 

ΘΕΜΑ 5ο: «Ορισμός εκπροσώπου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΤΡΙΧΩΝΙΚΑ ΑΕ». [Εισηγητής: Ο κ. Αλπός Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)]. 

ΘΕΜΑ 6ο: «Παροχή συμπληρωματικής γνωμοδότησης για Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχ. Έτους 2024-2024». [Εισηγητής: Ο κ. Γαλάνης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος )]. 

ΘΕΜΑ 7ο: «Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής με σκοπό την εξέταση των αιτημάτων για χορήγηση αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2024». [Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 8ο: «Ορισμός εκπροσώπων στο Δίκτυο Δήμων Περιοχής Πίνδου». [Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 9ο: «Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας». [Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)]. 

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση ή μη αιτήματος για χορήγηση άδειας εισόδου –εξόδου σε οικόπεδο με πρόσωπο σε παράδρομο δρόμο της Ιονίου στη θέση «Αλώνι – Κοκκορόσυκα» της Τ.Κ. Αμπελακίου». [Εισηγητής: Ο κ. Κοπίδης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)]. 

ΘΕΜΑ 11ο: «Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην ΖΑΡΝΑΒΕΛΗ ΣΟΦΙΑ του Ηλία». [Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)]. 

ΘΕΜΑ 12ο: «Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου». [Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)]. 

ΘΕΜΑ 13ο: «2η Παράταση εργασιών του έργου : «Δίκτυο περιοχών εγκατάστασης ποιμνιοστασίων στην Κοινότητα Κεχρινιάς». [Εισηγητής: Ο κ. Κοπίδης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)]. 

ΘΕΜΑ 14ο: «Εκλογή αντιπροσώπων στον ΣΔΙΠΕ για την πενταετία 01/01/2024 - 31/12/2029 σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν. 3463/2006». [Εισηγητής: Ο κ. Αλπός Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)]. 

ΘΕΜΑ 15ο: «Εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου για τον λογαριασμό (Escrow Account) ΈΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ». [Εισηγητής: Ο κ. Κοπίδης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)]. 

ΘΕΜΑ 16ο: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμφιλοχίας, εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός της θητείας του Δ.Σ». [Εισηγητής: Ο κ. Αλπός Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)]. 

ΘΕΜΑ 17ο: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Αλπός Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)]. 

ΘΕΜΑ 18ο: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Αλπός Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)]. 


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παπούλιας Γρηγόριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι