Πρόσκληση για προσφορά υλικών φαρμακείου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.)
    Αριθ. Πρωτ. 95/25-10-2017


       ΠΡΟΣ
                                                                                       Φαρμακείο Ζαβογιάννη Σωκράτη


Έχοντας υπόψη :
1.      Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2.      Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3.      Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της  προμήθειας υλικών φαρμακείου στα δημοτικά σφαγεία
4.      Τον  ΚΑ 64.98.05.0010  του  προϋπολογισμού έτους 2017 και την AAY 89/20-10-2017.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την εκτέλεση της  προμήθειας των παρακάτω υλικών φαρμακείου στα δημοτικά σφαγεία,μέχρι τις 31/10/2017
και ώρα 12:00.
A/A
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
1
BETADIN 240 ml
3
2
ΓΑΖΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 
2
3
HANSAPLAST
2 ΚΟΥΤΙΑ
4
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ
2
5
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ
2
6
ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ
3
7
DEPON
2


Η  Πρόεδρος

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation