ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.)
    Αριθ. Πρωτ. 111/29-11-2017


ΠΡΟΣ
                                                                            ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜ. ΣΩΤΗΡ. ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΟΕ
Έχοντας υπόψη :
1.      Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2.      Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3.      Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση την εργασίας επισκευής σταθερού αναβατορίου
4.      Τον  ΚΑ 62.07.01.0000  του προϋπολογισμού έτους 2017 και την AAY 105/24-11-2017.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την εκτέλεση εργασιών  επισκευής ηλεκτρικών πινάκων των δημοτικών σφαγείων Αμφιλοχίας, μέχρι 05
-12-2017 και ώρα 12:00.
Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι: αλλαγή 2 ρελλέ ισχύος, αλλαγή ηλεκτροβανών ¾, αλλαγή 2 μικρορελέ, αλλαγή βαλβίδας αέρος και επισκευή οποιασδήποτε μικρής ή μεγαλύτερης βλάβης και αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων ανταλλακτικών ή μερών του μηχανήματος, εάν κι εφόσον απαιτηθεί, σύμφωνα µε τις προδιαγραφές κατασκευής των πινάκων


Η Πρόεδρος
Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation