Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (4-12-2017)

Βίντεο: e-maistros.gr 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 17:00.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο : « Καθορισμός τελών ύδρευσης έτους 2018 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 2ο : « Καθορισμός τελών νεκροταφείων έτους 2018 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο : « Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2018 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 4ο: « Καθορισμός τέλους ακίνητης περιουσίους έτους 2018 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 5ο : « Καθορισμός τέλους διαφήμισης έτους 2018 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 6ο : « Καθορισμός τελών λαϊκής αγοράς έτους 2018 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 7ο: « Καθαρισμός τέλους Κυριακάτικης Αγοράς έτους 2018 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 8ο « Καθορισμός τέλους εμποροπανήγυρης έτους 2018».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 9ο « Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2018 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 10ο « Καθορισμός τέλους αποχέτευσης έτους 2018 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 11ο:« Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].


ΘΕΜΑ 12ο :« Περί έγκρισης της εισηγητικής έκθεση 3ουτριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου ) ].

ΘΕΜΑ 13ο:« ΄Εγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2016 του Ν.Π.
« ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ».
[ Εισηγήτρια : η κ. Σοφία Γούλα ( Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π. ) ].

ΘΕΜΑ 14ο:«Μεταβολές σχολικών μονάδων Δ.Ε. & Π.Ε. σχολικού έτους 2018-2019».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής ( Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας) ].

ΘΕΜΑ 15ο:« Γνωμοδότηση για ανέγερση γεωργοκτηνοτροφικού κτιρίου ( σταβλική εγκατάσταση) κατά παρέκκλιση των γενικών όρων και περιορισμών δόμησης
( αίτημα Σ. Κουτσιούμπα ) ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος ) ].ΘΕΜΑ 16ο: « ΄Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 ΚΕ.ΔΑ».
[ Εισηγήτρια : η κ. Φρειδερίκη Λαμπράκη – Σταμούλη Πρόεδρος Δ.Σ. ].

ΘΕΜΑ 17ο : « Διόρθωση χρήσης έκτασης κοινόχρηστου χώρου ( αίτημα Θ.Μπαρκονίκου).
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 18ο « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2017 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου ) ].


ΘΕΜΑ 19 ο « ΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2018 ». [ Εισηγητής : ο κ. Δήμαρχος ].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι