Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (13-12-2017)

Βίντεο: e-maistros.gr 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε τη Δευτέρα 13-12-2017, ώρα 15:00. Θέματα ημερήσιας διάταξης.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Αμφιλοχία 8 - 12 - 2017
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                     Αριθμ. Πρωτ: - 17122 -


Π Ρ Ο Σ
Τον κ. Δήμαρχο Αμφιλοχίας και
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Αμφιλοχίας
Ως Πίνακας Αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμφιλοχίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 13ην του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2017 , ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 3.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα, ήτοι :

ΘΕΜΑ 1ο: «΄Εγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμός ( αποτελέσματα χρήσεως , Γενική Εκμετάλλευση ) χρήσεως 2016 και έκθεση της Ο.Ε. προς το Δ.Σ.».
[ Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος ] .


ΘΕΜΑ 2ο: « ΄Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος ] .Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                             Βασίλειος Γάκης

--------------------------------------------------------------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αμφιλοχία 8 - 12 - 2017
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ              Αριθμ. Πρωτ: - 17121 -

Π Ρ Ο Σ
Τον κ. Δήμαρχο Αμφιλοχίας και
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Αμφιλοχίας
Ως Πίνακας Αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμφιλοχίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 13ην του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2017 , ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα, ήτοι :

ΘΕΜΑ 1ο : « Ορισμός μέλους για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης , απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 2ο : « Ορισμός μέλους για την συγκρότηση επιτροπής της Δ/νσης Δασών για τα έτη 2018-2019 άνευ αμοιβής ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο : «΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 4ο : «΄Εγκριση βεβαιώσεων παραλαβής εργασιών ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας) ].


ΘΕΜΑ 5ο: « ΄Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ».
[ Εισηγήτρια : η κ. Σοφία Γούλα Πρόεδρος Δ.Σ. ].

ΘΕΜΑ 6ο : «Απαγόρευση κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων στον παραλιακό δρόμο Μενιδίου ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 7ο « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2017 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου ) ].Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                              Βασίλειος Γάκης

--------------------------------------------------------------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Αμφιλοχία 8 - 12- 2017
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                  Αριθμ. Πρωτ: - 17119 -

Π Ρ Ο Σ
Τον κ. Δήμαρχο Αμφιλοχίας και
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Τους κ.κ. Πρόεδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
Δήμου Αμφιλοχίας
Ως Πίνακας Αποδεκτών


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


Σας προσκαλούμε σε Ειδική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμφιλοχίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 13ην του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2016 , ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα, ήτοι :

ΘΕΜΑ 1ο : « Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2018 ».

ΘΕΜΑ 2ο : « Ψήφιση του Πίνακα Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2018 ».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                             Βασίλειος Γάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι