Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (19-10-2020)

Βίντεο: e-maistros.gr 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδριασε (κεκλεισμένων των θυρών) τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, ώρα 19:00. 

Θέματα της ημερήσιας διάταξης: 


ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση μετονομασίας της οδού παραλλήλως της Α.Στράτου από το κατάστημα ιδιοκτησίας Π.Κοκκινέλη έως το κατάστημα ιδιοκτησίας Δ.Σμύρη από οδό « Βασιλέως Κωνσταντίνου » σε οδό « ΚΟΥΒΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ-ΙΑΤΡΟΥ ». 
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ]. 
(Προσκλήθηκε να παραβρεθεί με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος Κοινότητας Αμφιλοχίας ( άρθρο 96 του ΚΔΚ (κυρωτ.Ν.3463/2006). 

ΘΕΜΑ 2ο : « Μίσθωση κτιρίων από Υπηρεσίες του Δήμου Αμφιλοχίας ». 
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ]. 

ΘΕΜΑ 3ο : « Διαγραφές Τελών Κυριακάτικης Αγοράς ». 
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ]. 

ΘΕΜΑ 4ο : « Λήψη απόφασης για την ανανέωση σύμβασης λειτουργίας γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ έτους 2021 στον Δήμο Αμφιλοχίας » . 
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ]. 

ΘΕΜΑ 5ο : « Παροχή γνώμης επί αντικειμενικών αξιών στο Δήμο Αμφιλοχίας». 
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ]. 

ΘΕΜΑ 6ο : « ΄Εγκριση ή μη εκπόνησης μελέτης « Δημοτική Οδοποιία Κοινότητας Γιαννοπούλων ΔΕ Ινάχου Δήμου Αμφιλοχίας » προς το σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα εκ μέρους του Δήμου από τον μελετητή μηχανικό , κ. Κιτσάκη Σταύρο» . 
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ]. 

ΘΕΜΑ 7ο : « ΄Εγκριση ή μη εκπόνησης μελέτης « Δημοτική Οδοποιία Κοινότητας Πετρώνας ΔΕ Ινάχου Δήμου Αμφιλοχίας » προς το σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα εκ μέρους του Δήμου από τον μελετητή μηχανικό , κ. Κιτσάκη Σταύρο» . 
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ]. 

ΘΕΜΑ 8ο : « Παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του καταργηθέντος Δημοτικού σχολείου Αυλακίου στον Σύλλογο των Απανταχού Αυλακιωτών Αιτωλ/νιας « Ο ΕΛΑΤΟΣ» . 
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ]. 

ΘΕΜΑ 9ο : «Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας». 
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ]. 

ΘΕΜΑ 10ο : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2020 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμφιλοχίας ». 
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ]. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Γεώργιος Σωκ. Ροΐδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι