Ξεκίνησε η λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Μενιδίου


Από 23-10-2020 υποβάλλονται αιτήσεις για συνδέσεις στο δίκτυο Αποχέτευσης Μενιδίου.
Προθεσμία για σύνδεση στο δίκτυο Αποχέτευσης μέχρι 29-4-2021.

 Ανακοίνωση δήμου 
Διαδικασία σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης

  1. Υποβολή αίτησης σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης α) από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου εφόσον πρόκειται για μονοκατοικία ή β) από τους συνιδιοκτήτες εφόσον πρόκειται για ακίνητο δύο και πλέον αυτόνομων κατοικιών, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη υδραυλικού περί της ανάληψης του έργου σύνδεσης.

  2. Έλεγχος δυνατότητας σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης από την αρμόδια υπηρεσία.

  3. Πληρωμή δικαιώματος σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης (136,40 € ανά παροχή ύδρευσης).

  4. Έλεγχος πληρότητας από την αρμόδια υπηρεσία και χορήγηση άδειας σύνδεσης με υπόδειξη του σημείου σύνδεσης

  5. Σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης από αδειούχο εγκαταστάτη υδραυλικό.

  6. Κατάθεση βεβαίωσης του εγκαταστάτη υδραυλικού, στο δήμο.

Ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ υποχρεωτικά τοποθετούν λιποσυλλέκτη πριν το φρεάτιο σύνδεσης!
Η σύνδεση γίνεται ανά κτίριο. Υποβάλλονται υποχρεωτικά οι Αιτήσεις 1 και 2
Αίτηση 1 (υποβάλλεται για κάθε κτίριο)
Αίτηση 2 (υποβάλλεται για κάθε κατοικία του κτιρίου) - (σε *.pdf)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι