Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (20-9-2023)

Βίντεο: e-maistros.gr 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 14:00. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «1η Παράταση εργασιών του έργου «Δίκτυο Πυρόσβεσης εγκατάστασης ποιμνιοστασίων στην Κοινότητα Κεχρινιάς». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ (υπερβατικός), του έργου «Δίκτυο Πυρόσβεσης περιοχών εγκαταστάσεων ποιμνιοστασίων στην Κοινότητα Κεχρινιάς)». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 3ο: «1η Παράταση εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ TΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Μελέτη οδοποιίας Θεριακήσι – Καστριώτισσα)». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 4ο: «Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμφιλοχίας» με Α/Α 1 της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμφιλοχίας» και Κωδ. ΟΠΣ 6002278 του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027». [Εισηγήτρια: Η κα. Χαρδαλιά Λαμπρινή (Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 5ο: «Εισηγητική έκθεση 2ου τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού». [Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 6ο: «Κατανομή Γ΄ δόσης έτους 2023 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Δήμο Αμφιλοχίας ποσό 60.180,00€)». [Εισηγήτρια: Η κ. Δράκου Ελένη (Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας )]

ΘΕΜΑ 7ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2023». [Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)]

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χριστόφορος Κουσιορής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι