Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (6-3-2023)

Βίντεο: e-maistros.gr 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε στις 6 Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Επιβεβαίωση ορθότητας αιτήματος προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2023». [Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Σύμφωνη γνώμη και Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ( άδεια εισόδου εξόδου) υφιστάμενης βιομηχανικής εγκατάστασης Παρασκευής και τυποποίησης Ζωοτροφών ΚΑΡΒΕΛΑΣ &. ΣΙΑ Ο.Ε. εκτός σχεδίου της Τ.Κ. Στάνου». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 3ο: «Έκφραση γνώμης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 145231/07-08-2017 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ Ω9Ξ3ΟΡ1Φ-Π2Κ) του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 25 MW και τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη θέση ¨ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ¨, Δ.Ε. Αμφιλοχίας και Μεδεώνος των Δήμων Αμφιλοχίας και Ακτίου-Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ/νίας της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΠΕΤ 2212869024)» [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Διαγραφή τέλους Κυριακάτικης Αγοράς». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Εισηγητική έκθεση 4ου τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 6ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 Δήμου Αμφιλοχία». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση 1ΟΥ ΑΠΕ (ανακεφαλαιωτικός) για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Βαρετάδας». [Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χριστόφορος Κουσιορής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι